Дигитални камери

Те направиха фотографията достъпна за всеки и разшириха границите, и възможностите ни. Но преди да стигнем до наши дни, тези камери също имаха своите интересни представители в исторически план.
You are here: