Далекомерът Certos е изработен от немската фирма Certo. Далекомер, или телеметрично устройство, идеята му е когато разполагате с камера която няма опция за точно измерване на фокуса да има как да намерите точен фокус. Може да се поставя на гнездото за светкавица, ако камерата има такова, ако няма то може просто да се фокусира през него и да се прибере в джоба.

Разстоянието което измерва е в диапазона от 0.9 до 10 метра, след това безкрайност. Изработено е от метал и е здрав и солиден уред. Показаният тук е версия D. различните версии се различават само по това къде се намира стойката за гнездото за светкавицата. Тук е странично, тоест уреда седи вертикален.

Мисля че в последствие СССР заводи го копират, или получават директно чертежите и започват да произвеждат свои версии под имена като „ДФ“ и „Смена“ с каквито разполагаме в музея.