MINOLTA Color Meter се появява по време, когато повечете колориметри използват само две фотоклетки и мерят само в един спектър. Той е напълно професионален уред с възможност да измерва с 4 клетки и да покрива два спектъра съотвено показаните резултати могат да ви дадат представа за цветната температура на светлиннитя източник и отклоненията му в зелено или маджента. В добавка може да ви покаже и осветеноста в луксове.

Нуждаете се от известно време за да разкодирате няколкото подвижни скали и тяхната настройка, но те са поставени с цел директно когато измерите, да знаете какви корекционни филтри са ви необходими.

Единствен недостатък за 2022 година е липсата на живачни 625 батерии, или трудното им намиране (могат да се открият на цена 15-18 евро, а уреда иска 5 броя).

Дори и неработещ си заслужава да го имате заради красивият му дизайн и солидната изработка.

Технически характеристики
Производител Minolta Япония
Модел MINOLTA Color Meter
Година на производство 1970
Система за измерване 4 – silicon blue photodiode
Захранване 5 живачни батерии 1,35V R M625
Тип измерване Отразена светлина
Диапазон за измерване на цвят 2500 до 12 500 Келвин
Диапазон за измерване луксове 10 до 1280
Прецизност – Цветна температура / Луксове +/- 5 MIRED / +/- 0.2 EV
Размер 152 × 76 × 54 mm
Тегло Около 500 гр. без батерии