NORMA FIL II M е електронна светкавица и се появява около 1960 година. Работи включена към електрическата мрежа, или може да я заредите изключите от контакта и отидете да направите снимка от място до където кабела не стига. разбира се в рамките на няколко минути, преди да почне да пада заряда в кондензаторите. Може да се комбинира с инвертор който работи с 4 R20 батерии и се носи на рамото. Времето за заряд през инвертора е около 30 секунди. Управлението е изцяло ръчно. Не е подходяща за съвременните цифрови фотокамери заради голямото напрежение в синхрон контакта и.

Тази светкавица заедно с инвертора и Зенит Е бяха първите ми опити като фоторепортер в горещите зимни месеци в края на 1989-та и началото на 1990-та година

Технически характеристики
Производител Производствено обединение Норма – Съветски съюз
Модел NORMA FIL II M
Година на производство около 1960
Принцип на работа Газоразрядна електронна лампа
Подвижна глава Не
Подвижен рефлектор Не
Водещо число при 100 ISO 20
Работни режими Ръчен
Захранване 220V
Размер
Тегло