Konica Disc 15 е директен опит на японският производител да „бият“ Kodak, които създават „Disc“ системата. Камерата която предлага Konika е с по-добри параметри от тези на Kodak, като дизайн, обектив и автоматичен фокус. Фокусирането става посредством инфрачервен лъч, а освен това има опция за макро от 35 сантиметра разстояние.

За съжаление не може да се открие никаква информация, а не разполагаме и с инструкция за употреба.

Konica Disc 15