Agfa DIN Day And Artificial Light Exposure Table – таблица за експозиция на дневна светлина и изкуствена светлина.

Тази таблица на експозиция на Agfa като конструкцията на компютърен часовник е първата версия с подредени отстрани раздели и вероятно е създадена около 1940 г.

Разделите са маркирани с букви от А до М и са съставени от три таблици (част на деня / обект / Време (в смисъла на какво е времето на вън)) Стойностите могат да се нагласят и се калкулира приблизителна експозиция.

Диапазона на светлочувствителност е от 3 до 27 DIN-a, експозицията от 1/1000 сек. до около 16 минути и диафрагмите от 1 до 32.

Този калкулатор по търсене излиза като модел от 70 те години на 20-ти век, а намирането на точна информация е изключително трудна. Може би някой немско говорящ ще се справи по-лесно с определянето на експозицията от мен.