Weston Master II Cine всъщност е кино версия. Ако обърнете внимание, ще видите, че на „калкулатора“ няма нанесени експозиционни времена (скорости), а числа, които показват на кино оператора осветеността във фут кандели. Накратко Weston Master II може да го откриете в два различни варианта: за фото и за кино

Технически характеристики
Производител Weston Electrical Instrument Co. Великобритания
Модел Weston Master II Cine
Система за измерване Селенова клетка
Година на производство 1948
Тип измерване Отразена и падаща светлина
Диапазон на чувствителност 24-200 ASA
Кино скорости 8 до 64
Диафрагма / Скорост f/1 до 22 / няма отбелязани експозиционни времена